Nieuwe sleutelfiguren in KerkNet
Tijdens de vergadering van KerkNet op donderdag 14 september in het gebouw van de Hersteld Apostolische Zendingskerk werden de Evangeliegemeente Salem en Vineyardgemeente vertegenwoordigd door nieuwe sleutelfiguren. Jan van der Lee vervangt Judith Westerink en Anna Schippers neemt de taak van Herman van Eck over. Lees verder….

Kerkdiensten op RTV Rijnstreek TV
Vanaf zondag 5 november zendt RTV Rijnstreek elke week een kerkdienst uit. Deze uitzendingen vinden elke zondag vanaf 10 uur ‘s ochtends plaats via het tv-kanaal van RTV Rijnstreek. Het betreft een samenwerking tussen RTV Rijnstreek en een aantal kerken. Lees verder….

Stichting Present zoekt meer bekendheid binnen kerken
Bij de vergadering van Sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 14 september in het gebouw van de Hersteld Apostolische Zendingskerk was Ries Brouwer te gast. Zij is bestuurslid Stichting Present voor de afdeling Ede en Wageningen. De stichting wil graag meer bekendheid verkrijgen bij de leden van de Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen. Lees verder…..

Pastoresconvent, KerkNet en een stad in beweging
Naast het platform KerkNet Wageningen is er met het Pastoresconvent ook een informeel overleg waarin Wageningse voorgangers elkaar ontmoeten. Zij willen graag de contacten met KerkNet wat intensiveren en graag eens van gedachten wisselen over de manier waarop kerken voor de stad Wageningen van dienst en betekenis kunnen zijn. Lees verder….

Voorbereiding Week van Gebed 2024  gestart
In 2024 vindt de Week van gebed voor eenheid van christenen plaats van 21 tot en met 28 januari. In Wageningen zal de Week van gebed starten met een interkerkelijke viering op zondagmiddag 21 januari in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. Vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de International Catholic Community Wageningen zullen de viering samen voorbereiden. Lees verder…..

Statuut van KerkNet Wageningen
Het platform KerkNet Wageningen bestaat vanaf 1 januari 2016. Een werkgroep heeft destijds de structuur voor het platform uitgewerkt met een aantal afspraken over de Vergadering van Sleutelfiguren en over een kleine ondersteunende organisatie. In de afgelopen vergaderingen van KerkNet is nog eens door de sleutelfiguren naar de ruim 7 jaar geleden gemaakte afspraken gekeken. Dat heeft geresulteerd in een Statuut van KerkNet Wageningen. Lees verder…

Bezoek aan Gödöllő in teken van het thema ‘Roeping’
Een kerkelijke groep maakte keer deel uit van de gemeentelijke delegatie die op woensdag 4 oktober vertrok met de bus vanuit Wageningen naar het Hogaarse Gödöllő. De groep bestond uit 10 mensen van 4 verschillende geloofsgemeenschappen. Het thema tijdens het interkerkelijke uitwisselingsweekend was ‘Roeping’. Lees verder…

Kerken en studenten
Het studiejaar 2023-2024 is gestart en dat betekent dat er ook weer een grote groep nieuwe studenten naar Wageningen is gekomen. Kerken proberen op verschillende manieren contacten met hen te leggen, onder andere via de informatiemarkt tijdens de Algemene Introductiedagen en via het overleg Kerk en Student in samenwerking met de verschillende christelijke studentenverenigingen. Lees verder…

Nieuwe pastores in Wageningse gemeenten
Zondag 24 september heeft dominee Willem Jan Dekker zijn intrede gedaan in de wijkgemeente Johannes van de protestantse gemeente. De Nederlandse Gereformeerde Kerk De Wagenburcht heeft een beroep uitgebracht op dominee Eiso Venema en hij heeft dat beroep aanvaard. Lees verder…

Gastvrijheid bieden in Markt 17
Mogelijk dat je in deze periode van het jaar in het bijzonder nadenkt over de manier waarop je je kerkelijke betrokkenheid de komende tijd inhoud wilt geven, bijvoorbeeld door een bepaalde taak op je te nemen. Actief worden in het inloopcentrum Markt 17 is dan zeker het overwegen waard.Coördinator Jantine Bastiani is op zoek naar nieuwe gastmensen voor Markt 17. Lees verder…

Discussie- en informatieavond over de opvang van vluchtelingen
Het interkerkelijke Diaconaal Platform organiseert op donderdagavond 26 oktober in de Bevrijdingskerk een discussie- en informatieavond over de opvang van vluchtelingen. De inloop is om 19.30 uur en het programma loopt van 20.00 uur tot 21.30 uur. Verschillende organisaties die zich in Wageningen bezighouden met de opvang van vluchtelingen hebben hun medewerking aan de avond toegezegd. Lees verder…

Reeks lezingen voor Vorming en toerusting
Binnen de Protestantse Gemeente is er een commissie Vorming & Toerusting. Deze commissie organiseert lezingen en activiteiten over geloof, theologie en maatschappij. Deze avonden zijn niet alleen voor leden van de Protestantse Gemeente maar staan open voor iedereen. De commissie heeft voor een heel seizoen 2023-2024 een programma gemaakt. Lees verder…

Contactgegevens
KerkNet Wageningen
Secretariaat
Rikje van de Weerd
E: secretaris@kerknetwageningen.nl