Kerken in Wageningen

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin 11 verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt. 

In KerkNet Wageningen zijn de volgende geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd:

De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen geven sturing aan KerkNet. Daarvoor neemt namens iedere gemeenschap een afgevaardigde plaats in de ‘Vergadering van Sleutelfiguren’ die viermaal per jaar bijeenkomt. Door elkaar regelmatig binnen en buiten KerkNet te ontmoeten, raken mensen geïnformeerd over kerkelijke en interkerkelijke projecten en wellicht geïnspireerd om mee te doen, of nieuwe initiatieven te starten.

Het informele platform KerkNet Wageningen krijgt praktisch gestalte in de vergadering van sleutelfiguren. Iedere geloofsgemeenschap van KerkNet wordt daarin vertegenwoordigd door één sleutelfiguur. Deze sleutelfiguur maakt deel uit van het bestuur of de leiding van de geloofsgemeenschap of wordt als zodanig door het bestuur of de leiding van de  eigen gemeenschap gemandateerd. De sleutelfiguren komen 4 keer per jaar bijeen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

In de KerkNet-vergadering wisselen de sleutelfiguren vooral informatie met elkaar uit, maar er is ook ruimte voor geloofsgesprekken.  Ook buiten de vergaderingen staan zij met elkaar in contact. Daarvoor gebruiken ze een digitaal platform. Iedere deelnemer kan daar melding maken van ontwikkelingen of activiteiten binnen de eigen gemeenschap waar men graag andere geloofsgemeenschappen van op de hoogte stelt. Dat kan de basis zijn om het samen met één of meer andere gemeenschappen op te pakken.