Identiteit

Wij zijn een gemeente met veel jonge leden. De gemeente heeft een evangelisch-gereformeerd karakter. Er heerst een ongedwongen sfeer, en veel gemeenteleden zijn betrokken op elkaar en bij de verschillende onderdelen van het gemeenteleven.

God en elkaar ontmoeten

God en elkaar ontmoeten doen we op zondag in de samenkomsten, maar ook doordeweeks in kleine groepen (kringen). Gods woorden uit de Bijbel helpen ons om God te leren kennen, Zijn wil voor ons en Zijn doel voor de wereld. In gebed ontmoeten we God persoonlijk en leren we verwachtingsvol met Hem te leven.
De leden van onze gemeente komen uit verschillende achtergronden en (geloofs)culturen. Als gemeente zoeken we naar wat ons samenbindt en samenbrengt. Door het gesprek aan te gaan, houden we elkaar vast.
Wij hebben relatief veel jonge kinderen in onze gemeente. Voor hen zijn er aparte bijeenkomsten tijdens de zondagse diensten (zgn. kindernevendiensten, voor kinderen tot 12 jaar) en daarnaast zijn er diverse jeugdclubs, waarin we samen optrekken met andere Wageningse gemeenten.

Anderen helpen en steunen

De Bijbel vertelt ons dat we niet alleen elkaar moeten steunen, maar vooral ook anderen. Een voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde ‘verrevelders’, gemeenteleden die werkzaam zijn in het buitenland en daar Gods liefde zichtbaar maken.

We werken ook met andere kerken en gemeentes in Wageningen samen bijvoorbeeld bij initiatieven zoals Komeet en het inloophuis Markt 17, maar ook in het aanbieden van de Alpha-cursus en jeugdclubs.