Visie

We geloven dat er een God is, levend en persoonlijk. Deze God is zo groot en anders dat Hij ons bevattingsvermogen te boven gaat. Toch kunnen wij Hem kennen, omdat Hij zich aan ons bekend maakt als schepper van hemel en aarde en als onze liefhebbende Vader. 

Wat geloven wij?

We geloven dat Jezus de Zoon van God is die ongeveer 20 eeuwen geleden als mens naar de wereld kwam. De woorden die Hij sprak en de wonderen die Hij deed zijn een levend voorbeeld en bewijs van Gods liefde en macht in deze wereld.

Jezus stierf door kruisiging, maar overwon de dood en doorbrak daarmee ook de macht die de dood heeft in deze wereld. Waar mensen in de ogen van God altijd te kort komen en zondig zijn, heeft Jezus met zijn dood aan het kruis de weg naar vergeving en verzoening geopend. Door Jezus is er hoop op vernieuwing van onze gebroken wereld.

Gereformeerd?

Onze gereformeerde identiteit betekent dat we benadrukken dat God ons zoekt voordat wij Hem zoeken. Hij spreekt tot ons voordat wij iets tegen Hem zeggen. Dat is Gods onverdiende goedheid voor ons. Daardoor mogen we leven met vrede, hoop en vertrouwen, want onze God brengt datgene wat Hij begonnen is tot een goed einde.

Visie

  • De Nederlands Gereformeerde Kerk Wageningen is een gemeente van Jezus Christus. Hij is de Heer van onze gemeente.
  • Zijn Woord – dat wij kennen uit de Bijbel – is het levende Woord en de Waarheid voor ons leven.
  • Uit de Bijbel leren wij dat Jezus ons in zijn gemeente aan elkaar geeft als broers en zussen.
  • Met elkaar delen we ons geloof en onze relatie met God. Zo kunnen we elkaar steunen en samen groeien in het geloof.
  • In zijn gemeente zijn wij geroepen elkaar te aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt: liefdevol, zonder voorbehoud en gericht op herstel van alles wat nu niet goed is.
  • Het is ons verlangen het Goede Nieuws dat Jezus ons gaf door te vertellen. Dit doen we in woorden en met daden.
  • God heeft mensen de zorg voor zijn schepping toevertrouwd. Daarin schieten wij ernstig tekort. We proberen daarom de richtlijnen die God ons geeft toe te passen in het beheer dat ons is toevertrouwd.
  • We willen graag een gastvrije en veilige plek bieden, in het bijzonder aan hen die lijden onder verdriet, pijn en kwaad. Aan de verbondenheid die we hebben in onze kwetsbaarheid – en tegelijkertijd in onze zegeningen – geven we aandacht in onze samenkomsten en kringen.
  • Onze gemeente is een plek waar gemeenteleden toegerust en gestimuleerd worden om hun gaven in te zetten, zowel binnen als buiten de gemeente.