Onze samenkomsten

De kerkdienst is een ontmoetingsplaats waar we samen God zoeken. Door liederen te zingen en daarmee God te aanbidden, door onderwijs en door gebed.

In onze samenkomsten tref je een volle zaal met zowel jonge als oudere mensen en ook veel kinderen. In de dienst zingen we uit vele bronnen: psalmen, gezangen, Opwekking, Taize en meer. Daarom is er altijd een pianist en vaak ook een muziekgroep en je kunt meezingen vanaf het scherm. De diensten hebben een evangelisch-gereformeerd karakter. Tijdens de preek wordt de Bijbel uitgelegd en vertelt de spreker wat de Bijbel ons nu te zeggen heeft. Onze voorganger ds. Dick Lagewaard gaat het grootste deel van de diensten voor. Daarnaast gaan en er met regelmaat eigen gemeenteleden of gastsprekers voor. Zo verdiepen we samen ons geloof in God.  Regelmatig organiseren we een dienst die gericht is op de jeugd of bezoekers die niet gewend zijn naar de kerk te komen.

Tijdens de samenkomsten is er oppas voor de allerjongsten tot vier jaar. Voor de kinderen vanaf de basisschoolleeftijd zijn er aparte groepen. In deze groepen ontmoeten de kinderen elkaar, is er gezelligheid, wordt er geknutseld. Daarbij staat een geloofsthema of Bijbelverhaal centraal.

Tijdens en na de samenkomst is ook de ontmoeting met elkaar belangrijk. Na iedere dienst is er gelegenheid om na te praten met koffie, thee en limonade.

Op de voorpagina kunt u zien wanneer de volgende samenkomsten zijn, wie er voorgaat en wat het thema van de eerstvolgende samenkomst is.

Diensten live meekijken
Onze diensten zijn via ons Youtube kanaal live mee te kijken.