Jeugdwerk

We zijn een gemeente die gezegend is met veel kinderen en tieners. De afgelopen jaren is deze groep flink in aantal toegenomen. Het is een zegen dat zij allemaal zo veel leeftijdsgenoten om zich heen hebben met wie ze kunnen optrekken in het leren kennen van God!

Ons verlangen

Het is ons verlangen dat elk jeugdlid via zijn of haar eigen weg een sterk fundament zal vinden in de relatie met God, om zo ook te kunnen uitdelen in de jaren die zullen volgen. Als volwassenen proberen wij vanuit dit verlangen ervoor te zorgen dat wij als gemeente hen voorgaan in het geloof en de kaders scheppen van waaruit zij kunnen leren. In onze ogen is het naarmate de kinderen ouder worden steeds belangrijker dat zij ook elkaar hebben om dit pad te bewandelen, omdat je vanuit een sterke basis ook meer gesterkt bent om de wereld in te trekken. Wij verlangen ernaar om ook dóór en vóór kinderen/jongeren een plek te zijn die door de Heilige Geest wordt doorstroomd zodat zij onze hemelse Vader zullen leren kennen en ervaren in hun levens.

Om bij die schitterende stip op de horizon te kunnen komen, wordt in onze gemeente zo veel mogelijk gelegenheid geboden om te leren over God, van God, en door God. Als we God niet kennen, kunnen we immers ook niet van Hem houden, een relatie met Hem hebben en Hem eren. Dit doen we door al bij de allerkleinsten te starten en daarop met ons jeugdwerk verder te bouwen tot ze 18 zijn.

Hieronder vind u alle activiteiten en jeugdgroepen die in de gemeente georganiseerd worden.

 

Al vanaf de eerste dagen dat een kindje geboren wordt, ervaart het van alles om zich heen. Tijdens elke kerkdienst wordt er voor hen oppas aangeboden, zodat zij een fijne plek hebben tijdens de dienst, en de ouders ook de diensten kunnen bezoeken. Ook in die eerste levensfase zullen zij onbewust merken dat er bij de kerk (oppas) liefde wordt gegeven, en kunnen zij zo al een stukje zien van wie God is. En zo hopen wij hen te laten voelen dat zij erbij horen.

Wanneer: tijdens iedere kerkdienst
Door wie: door vrijwilligers uit de gemeente.

Zodra de kinderen twee jaar worden, stromen zij door naar de peuternevendienst. Tijdens de peuternevendienst kan er lekker gespeeld worden, maar wordt er ook al een Bijbelverhaal gelezen en bijvoorbeeld een tekening gemaakt. Vaak wordt er ook een liedje met hen gezongen.

Wanneer: tijdens iedere kerkdienst
Door wie: door vrijwilligers uit de gemeente.

Alle schoolgaande kinderen zitten aan het begin van de dienst bij de rest van de gemeente. Voordat de schriftlezing begint, wordt er normaliter een ‘kinderlied’ gezongen, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan. Daar wordt een Bijbelverhaal verteld/gelezen, soms wordt er gezongen en kunnen de kinderen wekelijks kiezen uit verschillende verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op het thema van die week. Tijdens de collecte worden zij weer opgehaald zodat zij in de kerkzaal, samen met de volwassenen, de zegen meekrijgen voor de komende week.

Wanneer: tijdens iedere kerkdienst voor groep 1 t/m 6, groep 7&8 minder vaak.
Door wie: door vrijwilligers uit de gemeente. 

Naast de diensten, is er vanaf groep 7 van de basisschool ook een clubavond. De eerste club is VET, voor de groepen 7 en 8. In alle gezelligheid is hier tweewekelijks gelegenheid om te leren over Bijbelverhalen en thema’s. Aan het eind van een clubavond kunnen de kinderen nog even blijven hangen voor de gezelligheid.

Wanneer: eens in de twee weken op vrijdagavond van 19:30-21:00 uur. Exacte data komen HIER in de agenda op het ledendeel te staan op het tweede tabblad.
Waar: Ons Huis, Wageningen.
Door wie: Harm en Maarten

Vanaf de brugklas zijn de jongeren welkom bij Come Together. Come Together richt zich op de tieners van de 1e en 2e klas. Op de clubavonden wordt eerst samen gegeten van een maaltijd die door roulerende tieners wordt bereid. Daarna wordt de diepte ingegaan op allerlei thema’s. Het doel van deze club is groepsbinding rondom ons geloof, maar zonder gezelligheid gaat dat lastig. Daarom wordt aan het eind van elke avond een tijdje gechilld en/of spelletjes gedaan.

Come Together is een samenwerking tussen de Salem gemeente en de NGK.

Wanneer: eens in de twee weken op zondagavond van 18.00 tot 20.00 uur, met uitloop. Exacte data komen HIER in de agenda op het ledendeel te staan op het tweede tabblad.
Waar: Ons Huis, Wageningen.
Clubleiding vanuit de NGK: Auke, Marlon en Reinier

De opbouw van de Stay Together-avonden is gelijk aan die van Come Together, maar deze club is bedoeld voor 3e en 4e klassers.

Wanneer: eens in de twee weken op zondagavond van 18.00 tot 20.00 uur, met uitloop.  Exacte data komen HIER in de agenda op het ledendeel te staan op het tweede tabblad.
Waar: Ons Huis, Wageningen.
Clubleiding vanuit de NGK: Auke, Marlon en Reinier

Omdat het lastig kan zijn voor de oudste basisschoolkinderen om te schakelen van kindernevendienst naar het volgen van een hele kerkdienst, is BRUG opgezet. BRUG is eens in de twee weken voor jongeren uit de eerste klas van het middelbaar onderwijs. Hier worden op een gezellige en laagdrempelige manier allerlei zaken van het geloof uitgelegd en iedere vraag kan gesteld worden.

Wanneer: eens in de twee weken op donderdag, van 19.00 tot 20.00. Exacte data komen HIER in de agenda op het ledendeel te staan op het tweede tabblad.
Waar: Ons Huis, Wageningen.
Groepsleiding: Bastiaan en Dick Lagewaard

In het seizoen 2021 – 2022 is Brug plus het vervolg op Brug. Dit is voor jongeren van de klassen 2 en 3

Wanneer: eens in de twee weken op donderdag, van 19.30 tot 20.30 met gelegenheid wat na te praten met wat drinken en lekkers.. Exacte data komen HIER in de agenda op het ledendeel te staan op het tweede tabblad.
Waar: Ons Huis, Wageningen.
Groepsleiding: Dick Lagewaard

Vanaf het moment dat de tieners in klas 4 zitten, zijn ze welkom op de zoekersgroep/ verdiepingsgroep. Deze groep wordt door onze voorganger geleid en is gericht op alle vragen waar tieners tegen aan lopen in hun (geloofs)leven. Er is een sfeer waarin alle vragen bespreekbaar zijn. Ook wordt er -naast de mogelijkheid van het stellen van vragen- gewerkt aan een goede kennisoverdracht op allerlei aspecten van het geloof. We hopen dat dit de opmaat zal zijn naar een vol(waardig) leven als (jong)volwassene van door God geliefde mooie  mensen die ook zelf voor God gekozen hebben omdat zij Hem hebben leren kennen. En hoe mooi zou het zijn als de gemeente daar op haar beurt weer door opgebouwd wordt!

Wanneer: eens in de twee weken op donderdag, van 20.15 tot 21.15 uur. Exacte data komen HIER in de agenda op het ledendeel te staan op het tweede tabblad.
Waar: Ons Huis, Wageningen.
Groepsleiding: Dick Lagewaard

Naast dit alles bestaat er voor jongeren in Wageningen die anderen willen ontmoeten die met God bezig zijn een interkerkelijke groep genaamd Youchooze. Hier zijn tieners welkom vanaf 15 jaar.

Wanneer: zondagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Exacte data komen HIER in de agenda op het ledendeel te staan op het tweede tabblad.
Door wie: Leiding is vanuit de verschillende kerken.