Volwassenen

Een luisterend oor, een rots in de branding en biddend betrokken. De mensen van het Pastoraal Team (pastor betekent herder) staan klaar voor mensen met (geloofs)vragen en zorgen. De dominee vult dit team aan, evenals de contacten met professionele begeleiding.

Onze gemeente is georganiseerd in kringen. Dat zijn groepen van meestal 10-15 mensen die meestal eens per twee weken samen komen. Elke kring heeft zijn eigen thema’s en werkwijze. Vaak wordt er samen gegeten, met daarna Bijbelstudie, gebed, zang en het delen van ‘lief en leed’. Na twee jaar worden de kringen opnieuw ingedeeld, zodat je weer anderen leert kennen.

In de kringen leren we elkaar goed kennen, zien we naar elkaar om en steunen we elkaar. Daarom is ook ieder gemeentelid verbonden aan een kring. Zo willen we voorkomen dat mensen eenzaam worden of de hulp missen die we met elkaar kunnen bieden.

Overigens zijn ook de kinderen en tieners verbonden aan de kringen. Zij worden ook betrokken bij de kringactiviteiten. De jongvolwassenen hebben de keuze om naar een kring te gaan of naar een studentenvereniging die bij hen aansluit.

De kringen worden ook ingezet om de maaltijden van KomEet mee te helpen voorbereiden

Een levend gemeenteleven

Naast de kringen wordt er enorm veel gedaan om een actieve en levende gemeenschap mogelijk te maken.

Er is een Pastoraal Team, waarvan de leden mensen bezoeken die het psychisch of sociaal moeilijk hebben en graag hulp willen. Er is een team (diakonie) dat juist financieel en praktisch mensen probeert te ondersteunen. Daarnaast zijn mensen actief om de samenkomsten vorm te geven en mogelijk te maken. Een commissie Bijzondere Diensten zorgt voor een extra feestelijke invulling van de Doop- en Belijdenisdiensten, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Daarnaast zijn er veel volwassenen betrokken bij goede doelen, die wij als kerk financieel en praktisch ondersteunen. We stimuleren zo gemeenteleden om anderen Gods liefde te tonen.