Ministrycursus in Ede

2 maart 2023

Het thema gebed staat al een tijd centraal in de diensten. In het kader hiervan worden verschillende vormen van gebed onder de aandacht gebracht. Eén daarvan is het gebed zoals dat geleerd wordt op de ministrycursus. Zie de uitnodiging van het gebedsteam van de NGK Proosdijkerk in Ede hieronder. Van harte aanbevolen, Dick Lagewaard

Cursus ministry/persoonlijke voorbede.
In maart en april wordt er in de Proosdijkerk in Ede, Veenderweg 193, weer een cursus ministry (voorbede) gehouden. Deze cursus wordt samen met leden van andere kerken in Ede georganiseerd.

Het doel van de cursus is om te leren bidden voor elkaar en het leren luisteren naar God. Voor de cursus wordt Module 1: De basis van gebedsministry van NewWine gebruikt. Dit cursusboek ontvangt iedere deelnemer/ster aan de cursus.
Als je niet de cursus wil volgen maar graag bij de lofprijzing en inleiding wil zijn kan dat natuurlijk ook. Je ontvangt dan geen cursusboek.
De opbouw van de cursus is als volgt:

Na een korte lofprijzing wordt er een onderwerp ingeleid en na de inleiding wordt er voor elkaar gebeden.
Onderwerpen die tijdens de cursus besproken worden zijn:

  • De heelheid van Gods Koninkrijk
  • Meebewegen met wat God aan het doen is
  • De hele mens op het oog
  • Vergeven ontvangen en anderen vergeven.

In het najaar wordt er een terugkomsessie georganiseerd met als thema: Meewerken met God. We hebben het voornemen om aansluitend Module 2 te starten met als thema, ‘gebedsministry en vergeving’ en voorjaar 2024 module 3, ‘gebedsministry en genezing’. Als cursist leer je geleidelijk hoe een ministrygebed in elkaar zit en hoe je dit in de praktijk kunt doen. Het oefenen gebeurt met broeders en zusters die ervaring hebben opgedaan met het ministry-gebed.

De cursus staat open voor iedereen die Jezus heeft aanvaard en staat open voor alle leeftijdsgroepen. Jongeren zijn ook van harte welkom! De cursus wordt gehouden op 4 avonden en wel op 20 en 27 maart en 3 en 17 april. Inloop: 19.30 uur; aanvang 19.45 uur. Kosten: € 15,00 (inclusief cutrsusboek). Als de kosten een bezwaar zijn laat dit dan weten dan lossen we het op. Kosten mogen geen bezwaar zijn om de cursus te volgen!
Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met één van de volgende mensen van het gebedsteam. In dit team zitten o.a. Auke Bos en Cock Walraven

Opgave voor de cursus bij Auke Bos. Graag per e-mail aukebos@me.com

0 reacties