Eating or Heating?

30 mei 2024

Toen afgelopen winter de kosten voor energie enorm stegen heeft de Nederlandse regering alle Nederlanders gecompenseerd met twee keer een gift. Sommigen van u hebben toen hun geld aan het initiatief Energiegeld Delen overgemaakt naar Noodfonds Wageningen of dit gedaan via de diaconie van hun eigen kerk. Deze actie heeft veel geld opgeleverd.

Deze mogelijkheid wordt geboden door Noodfonds Wageningen, een initiatief van zes Wageningse kerken om mensen met financiële nood te ondersteunen en te helpen naar een structurele oplossing. Afgelopen jaar is gebleken dat het aantal aanvragen voor dergelijke ondersteuning is toegenomen. Het aantal aanvragen ging omhoog, en het bedrag dat het Noodfonds heeft uitgekeerd is meer dan verdrievoudigd. Deze steun ging echter lang niet altijd naar vergoedingen van de energierekening. Oorzaken hiervoor zijn dat de energierekening vaak automatisch wordt afgeschreven, waardoor dat bedrag reeds betaald is en mensen voor andere zaken zoals voedsel, huur of gezondheidskosten geld tekort komen. Ook is de overheid (en gemeente Wageningen in het bijzonder) royaal geweest in vergoedingen voor de verhoogde kosten voor energie. Tenslotte blijft het voor mensen ook lastig om ondersteuning aan te vragen. Noodfonds Wageningen probeert via communicatie naar de doelgroep, bv via de Voedselbank, mensen attent te maken op deze ondersteuningsmogelijkheid. Wij vragen u om in uw omgeving mensen op deze ondersteuningsmogelijkheid te wijzen. Een aanvraag kan gedaan worden op onze website (www.noodfondswageningen.nl). Daarnaast blijven we mensen ondersteunen in situaties van financiële nood. En we vragen uw begrip als dit niet altijd de kosten voor energie betreft, maar ook andere situaties van financiële nood.

Namens Noodfonds Wageningen

Harm Smit, voorzitter

0 reacties